Alatnica

Kako bi se dobio kvalitetan proizvod osim kvalitete elastomera i ostalog dijela kvalitetnog tehnološkog procesa, važan je i potreban kvalitetan kalup (alat).
Kalupe (alate) konstruiramo i izrađujemo u našoj alatnici. S obziron na tu činjenicu, u prilici smo na zahtjev naših kupaca u vrlo kratkom roku isporučiti tražene proizvode i pod predpostavkom da moramo napraviti novi kalup

Kao primjer navedenog, prezentiramo nekoliko vrsta višedjelnih kalupa (alata), uz napomenu da posjedujemo više od 5000 kalupa, izrađenih i namjenjenih za prehrambenu industriju, a koji nam stoje na raspolaganju.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...