Membrane i vakuum podizači

Vakum brtve (hvataljke) koriste se kao pipci hvataljke za kartone paletizatora, preformatore kartonskih kutija za izvlačenje i prihvat kartona, dizanje Al poklopaca za čašice jogurta itd.
Vakum brtve imaju vrlo široku primjenu u cijeloj prehrambenoj industriji.
...
...
...
...
...
...
...